Top
Özelge: Tarım Kredi Kooperatiften kiralanan gayrimenkul için ödenecek kira bedeli üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8930
post-template-default,single,single-post,postid-8930,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Tarım Kredi Kooperatiften kiralanan gayrimenkul için ödenecek kira bedeli üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-15-27

02/05/2011

Konu

:

Tarım Kredi Kooperatiften kiralanan gayrimenkul için ödenecek kira bedeli üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Tarım Kredi Kooperatifine ait taşınmazın Bankanız tarafından kiralandığını belirterek; söz konusu kiralama işlemi nedeniyle yapılacak ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden maddenin birinci fıkrasında sayılanlarca vergi kesintisi yapılacağı hüküm altına alınmış olup konu ile ilgili açıklamalara 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “15.3.2.1. “Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri” başlıklı bölümünde yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 19 uncu maddesinin (B) bendinde, “Bu Kanuna göre kurulacak ve kurulmuş sayılan kooperatifler, bölge ve merkez birliklerinin,

b) Sermaye ve yedek akçeleri ile taşınmaz malları ve bunların gelirleri, kendi ihtiyaçları için satın aldıkları ve alacaklarının tahsili gayesiyle mülk edindikleri taşınmaz malları ve bunların 15 inci madde hükmüne göre sahiplerine geri verilmesi işlemi, bütün vergi, resim ve harçtan muaftır.”

denilmektedir.

Buna göre, Tarım Kredi Kooperatifleri ile Bölge ve Merkez Birliklerine ait taşınmazların gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulduğundan,  bunlara  ödenecek taşınmaz kira bedelleri üzerinden vergi tevkifatı yapılmayacaktır.

Dolayısıyla, Bankanız tarafından adı geçen kooperatiften kiralanan taşınmaz için yapılacak kira ödemelerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılması söz konusu olmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE