Top
Özelge: Tarım kredi kooperatiflerinin elektrik ve havagazı tüketim vergisinden muaf olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8925
post-template-default,single,single-post,postid-8925,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Tarım kredi kooperatiflerinin elektrik ve havagazı tüketim vergisinden muaf olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

75497510-175.02[34-2012-110]-54

08/08/2012

Konu

:

Tarım kredi kooperatiflerinin elektrik tüketim vergisi muafiyeti

 

 

         İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Kooperatifiniz adına düzenlenen elektrik faturaları içerisinde elektrik ve havagazı tüketim vergisinin yer aldığı belirtilerek söz konusu vergiden Kooperatifinizin muaf olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

          2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 34 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketiminin elektrik ve havagazı tüketim vergisine tabi olduğu; 35 inci maddesinde, elektrik ve havagazı tüketenlerin elektrik ve havagazı tüketim vergisini ödemekle mükellef oldukları, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşların satış bedeli ile birlikte bu verginin tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır.

         1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 19 uncu maddesinin B fıkrasında,  “Bu Kanuna göre kurulacak ve kurulmuş sayılan kooperatifler, bölge ve merkez birlikleri,

           a) Kurumlar, gider, gayrimenkul kıymet artışı, intikal ve diğer vergilerden ve icra makamları, resmi daireler ve mahkemeler nezdinde yapacakları takip ve tahsillerle açacakları tazminat davaları ile ilgili her nevi talep, tebliğ ve kararlar her türlü masraf, vergi, resim ve harçlardan,

            …

            Muaftır.

            …” 

            hükmü yer almaktadır.

            Buna göre, Kooperatifinizin 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 19 uncu maddesinin B fıkrasının (a) bendinde yer alan muafiyet hükmü uyarınca, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun beşinci bölümünde düzenlenen elektrik ve havagazı tüketim vergisinden muaf tutulması gerekmektedir.

              Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE