Top
Özelge: Tarım Kooperatiflerinin vergi mükellefiyetinin olup olmadığı ile Ba-Bs bildirimlerini verme zorunluluklarının bulunup bulunmadığı - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8861
post-template-default,single,single-post,postid-8861,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Tarım Kooperatiflerinin vergi mükellefiyetinin olup olmadığı ile Ba-Bs bildirimlerini verme zorunluluklarının bulunup bulunmadığı

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

77058783-105[2013/34]-108

24/04/2014

Konu

:

Tarım Kooperatiflerinin vergi mükellefiyetinin olup olmadığı ile Ba-Bs bildirimlerini verme zorunluluklarının bulunup bulunmadığı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, kooperatifinizin Ba-Bs bildirim formu verme zorunluluğunun bulunup bulunmadığının tarafınıza bildirilmesi istenilmiştir.

            04.02.2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ile mal ve hizmet  satışlarını  ise  “Mal  ve  Hizmet  Satışlarına  İlişkin  Bildirim  Formu(Form  Bs)  ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş ve söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadlerine bu Tebliğde yer verilmiş ve “Yükümlülük Kapsamındaki Mükellefler” başlıklı bölümünün 1.1.2 bendinde; “Kurumlar Vergisinden muaf olan mükelleflerin muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir” hükmü yer almaktadır.

            Bu açıklamalara göre, Kooperatifinizin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (K) bendinde belirtilen şartlara haiz olması ve faaliyetleri sırasında bu şartlara fiilen uyulması durumunda kurumlar vergisinden muaf tutulacağından, bu muafiyetten yararlandığı hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

            Ancak 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (K) bendinde belirtilen muafiyet şartlarının ihlal edilmesi durumunda, ihlal edilen dönemden itibaren yeniden Ba-Bs verme yükümlülüğünüzün başlayacağı tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE