Top
Özelge: Taksi plakasından dolayı basit usul mükellefi olan kişinin başka bir takside veya işte ücretli olarak çalışması durumunda basit usul mükellefiyetinin devam edip etmeyeceği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8961
post-template-default,single,single-post,postid-8961,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Taksi plakasından dolayı basit usul mükellefi olan kişinin başka bir takside veya işte ücretli olarak çalışması durumunda basit usul mükellefiyetinin devam edip etmeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 37-1832

20/10/2011

Konu

:

Taksi plakasından dolayı basit usul mükellefi olan kişinin başka bir takside veya işte ücretli olarak çalışması durumunda basit usul mükellefiyetinin devam edip etmeyeceği.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ticari taksi işletmeciliğinden dolayı basit usulde ticari kazanç mükellefi olduğunuz ve taksinizde sigortalı olarak 2 çalışanınızın olduğu belirtilerek, şahsınızın başka bir takside veya farklı bir işte ücretli olarak çalışması durumunda, basit usul mükellefiyetinizin devam edip etmeyeceği hususlarında Başkanlığımızdan  görüş talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti” başlıklı  46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı hükme bağlanmış olup, anılan maddelerde basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır.

            Aynı Kanunun 47 nci maddesinin, 1 inci bendinde ise; “Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi veçırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)” hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre; 2 çalışanınız ile birlikte sürdürdüğünüz ticari taksi işletmeciliği faaliyetiniz yanında, başka bir takside veya farklı bir işte ücretli olarak çalışmanız,  Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı “kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak” şartını ihlal anlamına geleceğinden, basit usulde mükellefiyetinizin devam etmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE