Top
Özelge: Tahta içerikli hurda ve kiremit hurdası tesliminin KDV'ye tabi olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8655
post-template-default,single,single-post,postid-8655,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Tahta içerikli hurda ve kiremit hurdası tesliminin KDV’ye tabi olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MALATYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

37538499-130[17-2013-15]-11

10/04/2014

Konu

:

Tahta içerikli hurda ve kiremit hurdası tesliminin KDV’ye tabi olup olmadığı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Hastanenizce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışı yapılacak olan tahta içerikli hurda ve kiremit hurdasının KDV’ye tabi olup olmadığı eğer tabi ise uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenmiştir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin; 1/3-d maddesinde de müzayede mahallerinde yapılan satışların KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmış, 17/4-g maddesinde ise metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV den istisna edilmiştir.

            Buna göre, kiremit hurdası ve tahta içerikli hurda teslimleri KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında olmadığından bunların açık artırma suretiyle satışında ihale bedeli üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE