Top
Özelge: Tahlil hizmetinde kdv tevkifatı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8990
post-template-default,single,single-post,postid-8990,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Tahlil hizmetinde kdv tevkifatı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2012.5-389

08/08/2012

Konu

:

Tahlil hizmetinde kdv tevkifatı.

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz tarafından Belediyelere verilecek su, atıksu, deniz suyu, gıda gibi ürünlerin test edilmesi hizmeti işinin katma değer vergisi tevkifatına tabi olup olmadığının bildirilmesi istenmektedir.

            KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Söz konusu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 91, 95, 96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde tevkifat yapmakla yükümlü kurum ve kuruluşlar, tevkifat kapsamındaki hizmetler ile bu hizmetlere uygulanacak tevkifat oranlarına ilişkin hükümler 14/4/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1/5/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile kaldırılarak yeniden düzenlenmiştir. Dolayısıyla 1/5/2012 tarihinden önceki işlemlerde kaldırılan hükümler kapsamında, 1/5/2012 tarihinden sonra yapılan işlemlerde ise 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki açıklamalar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

             Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 1/5/2012 tarihinden önce 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında Belediyeler yer almaktadır. Ancak, Şirketiniz tarafından Belediyelere verilecek su, atıksu, deniz suyu, gıda gibi ürünlerin test edilmesi hizmeti işi 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/3) bölümünde belirtilen işlemler arasında sayılmadığından katma değer vergisi tevkifatına tabi tutulması söz konusu değildir. 

            Diğer taraftan, 1/5/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 3.1. bölümü ile Belediyeler (KDV mükellefiyeti bulunan iktisadi işletmelerinin alımları hariç) kısmi tevkifat yapma sorumluluğu dışında tutulmuşlardır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE