Top
Özelge: Sulama kooparatifi ile Kamu Kuruluşu Arasında düzenlenecek sözleşmenin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9079
post-template-default,single,single-post,postid-9079,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Sulama kooparatifi ile Kamu Kuruluşu Arasında düzenlenecek sözleşmenin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010/DVK:9-2-16

13/11/2010

Konu

:

Damga Vergisi

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden; kooperatifiniz ile … Bölge Müdürlüğü arasında yapılan sözleşme gereği ödenmesi gereken damga vergisinin, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 93 üncü maddesi ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “V- Kurumlarla ilgili Kağıtlar” başlıklı bölümünün 15 inci fıkrası gereği kooperatifiniz tarafından ödenmemesi gerektiği belirtilerek konuya ilişkin Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmıştır.

            Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait düzenlenen kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitler ile ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, mukavelenameler taahhütnameler ve temliknamelerin binde 8,25  oranında damga vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

           Mezkur Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “V- Kurumlarla ilgili Kağıtlar” başlıklı bölümünün 15 inci fıkrasında, Tarım Satış Kooperatifleri ve birlikleri ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin her türlü muamelelerinde düzenlenen ve damga vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

             Buna göre, gerek 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun “Muaflıklar” başlıklı 93 üncü maddesi gerekse 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tabloda, sulama kooperatiflerince imzalanacak sözleşmelerle ilgili herhangi bir istisna hükmü bulunmadığından, kooperatifiniz ile Damga Vergisi Kanunu uygulaması bakımından resim daire olan … Bölge Müdürlüğü arasında tanzim edilecek olan sözleşmeye ait damga vergisinin Kooperatifiniz tarafından ödenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE