Top
Özelge: Şuf'a davası kararına istinaden tapuda yapılacak tescil işleminde harç oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9148
post-template-default,single,single-post,postid-9148,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Şuf’a davası kararına istinaden tapuda yapılacak tescil işleminde harç oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-568

25/10/2011

Konu

:

Şuf’a davası kararına istinaden tapuda yapılacak tescil işleminde harç oranı hk.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, üzerinde üst hakkı kurulu gayrimenkule ilişkin olarak açılan şufa davası sonucu mahkeme tarafından verilen karara istinaden yapılacak tapu tescil işleminde harcın hangi oran üzerinden alınacağı hususunda  görüş talep edilmektedir.

492 sayılı Harçlar Kanununun 57’nci maddesinde, tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu; 58’inci maddesinde, tapu ve kadastro harçlarının Kanuna bağlı tarifelerde belirtilen kişilerin; tarifede belirtilmeyen işlemlerde taraflar aksini kararlaştırmamış ise Kanunda (6) bent halinde sayılan kişilerce ödeneceği; 63’üncü maddesinde de, bu Kanunda sözü edilen “kayıtlı değer” veya “emlak vergisi değeri” deyiminin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29’uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini ifade edeceği belirtilmiştir.

Aynı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin tapu işlemleri başlıklı birinci bölümünün 13/b fıkrasında ise meşfu payın şüf’a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında kayıtlı değer üzerinden harç alınacağı belirtilmiştir. Söz konusu harç oranı 29/12/2009 tarih ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere binde 19,8 olarak belirlenmiştir.

Özelge talebinize konu olayda, açılan şüf’a davası sonucu Karaburun Asliye Hukuk Mahkemesince verilen … tarihli ve Esas No : …/…, Karar No:…/… sayılı kararın tetkikinde; … ili, … ilçesi, … mah., … mevkiinde kain … ada, … parsel üzerine kurulu üst hakkındaki … … adına kayıtlı …/… hissenin ve … … … adına kayıtlı 26/80 hissenin tapudaki harç ve masraflarla birlikte satış bedeli karşılığında iptali ile adınıza kayıt ve tesciline karar verildiği anlaşılmıştır.

Buna göre, açılan şüf’a davası sonucu mahkemece verilen söz konusu karara istinaden adınıza yapılacak tapu tescil işleminde, gayrimenkulün emlak vergisi değeri üzerinden 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 1’inci bölümünün 13/b fıkrası gereği binde 19,8 oranında harç ödemeniz gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE