Top
Özelge: Şubede kullanılmak üzere tasarım ve görünüm olarak diğer fatura serilerinden farklı görünümde fatura bastırılıp bastırılamayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8883
post-template-default,single,single-post,postid-8883,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Şubede kullanılmak üzere tasarım ve görünüm olarak diğer fatura serilerinden farklı görünümde fatura bastırılıp bastırılamayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

11395140-105[231-2012/VUK-1- . . .]–2391

17/10/2014

Konu

:

Şubede kullanılmak üzere tasarım ve görünüm olarak diğer fatura serilerinden farklı görünümde fatura bastırılıp bastırılamayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinize ait üç şubeden birinde kurumsal satışa başlanacağı için hem tasarım hem de görünüm olarak diğer fatura serilerinden farklı görünümde ve kurumsal tahsilatlarınızın takibinde kolaylık sağlaması açısından farklı banka hesap numaralarını gösteren dördüncü fatura serisi bastırılıp bastırılamayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmış olup, aynı Kanunun “Faturanın Nizamı” başlıklı 231 inci maddesinde ise “Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur:

1-Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturalara şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir….” hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre, faaliyetinizin gereği olarak, kurumsal müşterilere satış yapılacak şubenize ait ayırt edici bilgilere yer verilmek suretiyle ayrı seri ve sıra numaralı fatura bastırılarak kullanılması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE