Top
Özelge: Su ürünleri kooperatifinin üyelerine verdiği tekne bağlama hizmetinin KDV'den istisna olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8715
post-template-default,single,single-post,postid-8715,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Su ürünleri kooperatifinin üyelerine verdiği tekne bağlama hizmetinin KDV’den istisna olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-335

30/01/2012

Konu

:

Su ürünleri kooperatifinin üyelerine verdiği tekne bağlama hizmetinin KDV’den istisna olup olmadığı hakkında

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kooperatifiniz tarafından Milli Emlak Müdürlüğünden dere kiralandığı ve üyelerinizden bu dereye tekne bağlamaları karşılığında ücret alındığı belirtilerek, alınan ücretlerin Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17 nci maddesi kapsamında istisna olup olmadığı sorulmaktadır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1  maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin vergiye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Kanunun 17/1 maddesinde, tarımsal amaçlı kooperatiflerin tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetler; 17/4-h maddesinde ise, tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince yapılan arazi ıslahına ait hizmetler KDV’den istisna edilmiştir.

            Buna göre, Kooperatifiniz tarafından üyelerine verilen tekne bağlama hizmetinin Kanunun 17/1 ve 17/4-h maddesindeki istisna hükümleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, bu hizmet karşılığında üyelerden tahsil edilen bedel Kanunun 1/1 maddesi hükmünce KDV’ye tabi olacaktır. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE