Top
Özelge: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Noter Harcı muafiyeti hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8671
post-template-default,single,single-post,postid-8671,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Noter Harcı muafiyeti hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MALATYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

ÇOK İVEDİ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.44.15.01-2011-HK-1-21

25/10/2011

Konu

:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Noter Harcı muafiyeti

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Vakfınıza ait defterlerin noterde tasdiki sırasında harç ödenip ödenmeyeceği hususunda görüş sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 123′ üncü maddesinde, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı belirtilmektedir.

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 9′ uncu maddesinde, bu Kanunla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının sahip oldukları taşınır ve taşınmaz malları ve yapacakları tüm muameleleri her türlü vergi, resim, harç ve fonlardan; yapılacak bağış ve yardımlar dolayısıyla her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yapacakları tüm muamelelerde harçtan muaf bulunduğundan, Vakfınızca noterde yaptırılacak defter tasdikinden harç aranılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE