Top
Özelge: Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen bildirgelerden özel işlem vergisi aranılıp aranılmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8924
post-template-default,single,single-post,postid-8924,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen bildirgelerden özel işlem vergisi aranılıp aranılmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

90792880-299[2012-6]-349

08/04/2014

Konu

:

Özel İşlem Vergisi muafiyeti

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, … – … dönemleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumuna vermiş olduğunuz bildirgelere ilişkin Özel İşlem Vergisinden muaf olup olmadığınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Bilindiği üzere, 4481 sayılı 17.08.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetler İhdası ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi ile 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen işlem ve kağıtlardan alınmak üzere Özel İşlem Vergisi ihdas edilmiştir.

            1 Seri No’lu Özel İşlem Vergisi Genel Tebliğinde, diğer kanunlarda yer alan muafiyet ve istisnalara ilişkin düzenlemelerin özel işlem vergisi açısından hüküm ifade edeceği açıklanmıştır.

            Söz konusu yükümlülüğün süresi 09.01.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4783 Kanun ile 31.12.2003 tarihine kadar uzatılmış, bu tarihten sonra yeni bir süre uzatımına yönelik yasal düzenleme yapılmadığından 01.01.2004 tarihinden itibaren özel işlem vergisi uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.

            Bu bağlamda, gerek yukarıda yer alan yasal düzenlemelerde gerekse … Kanun ve … sayılı   … … özel işlem vergisinden muaf olduğuna dair bir hükme yer verilmediğinden Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen bildirgelere ait özel işlem vergisine ilişkin bir muafiyetiniz bulunmamaktadır.

            Bilgilerinize arz ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE