Top
Özelge: Soft kapsül olarak ithal edilen Omega3 500 mg. balık yağının KDV oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8993
post-template-default,single,single-post,postid-8993,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Soft kapsül olarak ithal edilen Omega3 500 mg. balık yağının KDV oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.01.16.02-2012-890-KDV-108

01/11/2012

Konu

:

Soft kapsül olarak ithal edilen Omega3 500 mg. balık yağının KDV oranı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, İzlanda’dan ithal ettiğiniz ve ticari tanımı Omega3 500 mg (Balık yağı soft kapsül gıda takviyesi) olan ürünün ithalinde ve yurt içi satışında uygulanacak KDV oranı  hususunda bilgi verilmesi talep edilmektedir.

            Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

            KDV oranları ile ilgili 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin “A” bölümünün 11.sırasında “15 no.lu faslında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar” sayılmıştır.

            TGTC’ nin 15.faslında “Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar”ı içermektedir. Bu fasıla ait 15.04 tarife pozisyonunda “Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)” tanımlanmıştır.

            Bu nedenle, adı geçen firma tarafından, TGTC’nin 15.04 tarife pozisyonuna ait “1504.20.90.00.00 Diğerleri” GTİP No.sundan ithal edilen ve ticari hayatta”Omega3 500mg (balık yağı soft kapsül gıda takviyesi” olarak isimlendirilen eşyanın KDV oranları ile ilgili (II) sayılı listenin “A” bölümünün 11. sırası kapsamında olduğundan, teslimi 31.12.2007 tarihinden itibaren (%8) oranında KDV’ne tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE