Top
Özelge: Smartkart okuyucu tesliminde KDV tevkifatı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9191
post-template-default,single,single-post,postid-9191,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Smartkart okuyucu tesliminde KDV tevkifatı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

84974990-130[9-2012/71]-158

22/02/2013

Konu

:

Smartkart okuyucu tesliminde KDV tevkifatı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Genel Müdürlüğü ile firmanız arasında düzenlenen sözleşme kapsamında 150 adet smartkart okuyucu alınmasının kararlaştırıldığı, ancak; … Genel Müdürlüğünün satın alınan malzemelerin prizlere takılması ve soketlerin yerleştirilmesinin montaj işi kapsamında olduğu gerekçesiyle 5/10 oranında katma değer vergisi (KDV) tevkifatı yaparak ödemenizi gerçekleştirdiği belirtilerek, bu işlemde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı sorulmaktadır.

KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere;

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.),

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)

sorumlu tutulmuştur.

Söz konusu Tebliğin “3.2. Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler” başlıklı bölümünde; bu bölümde yer verilen kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlerin tamamının “hizmet” mahiyetinde olduğu, “teslim” mahiyetindeki işlemlerin bu bölüm kapsamına girmediği; bu nedenle, bu bölüm kapsamında tevkifat uygulayacak alıcıların tevkifat kapsamına giren hizmetlerde kullanılmak üzere piyasadan yapacakları mal (Tebliğin “3.3.” bölümü kapsamındaki mallar hariç) alımlarında tevkifat uygulanmayacağı belirtilmiştir.

… Genel Müdürlüğü ile firmanız arasında yapılan sözleşmenin incelenmesinden, sözleşme konusunun 150 adet smartkart okuyucu alım işi olduğu ve montaj işini içermediği anlaşılmaktadır.

Buna göre; firmanız tarafından 150 adet smartkart okuyucunun … Genel Müdürlüğüne teslimi, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2) ve (3.3) bölümleri kapsamında yer almadığından, söz konusu teslim nedeniyle hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE