Top
Özelge: Site yönetimi tarafından site sakinleri için alınan spor aletlerinin KDV'den istisna olup olmadığı. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8736
post-template-default,single,single-post,postid-8736,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Site yönetimi tarafından site sakinleri için alınan spor aletlerinin KDV’den istisna olup olmadığı.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.1-1264

16/08/2013

Konu

:

Site yönetimi tarafından site sakinleri için alınan spor aletlerinin KDV’den istisna olup olmadığı.

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 258 haneli residence (toplu konut) yönetimi olarak site sakinleri için alınacak spor aletlerinin katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde;  yapılan ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli Kararın 1 inci maddesinde; mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarının, ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18, I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

            Buna göre, residence yönetimi olarak site sakinleri için yapacağınız spor aletleri alımlarınızda KDV Kanununda  herhangi bir istisna  hükmü bulunmadığından, bu alımların ait olduğu oranda KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.  

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Mesajınızı İletebilirsiniz

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim? Ben bir yapay zeka robotuyum. Verdiğim cevaplar uzman görüşü değildir.
Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE