Top
Özelge: Şirketin ortağından araç alımında KDV uygulaması hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8869
post-template-default,single,single-post,postid-8869,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Şirketin ortağından araç alımında KDV uygulaması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.30-194

19/01/2012

Konu

:

Şirketin ortağından araç alımında KDV uygulaması

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçenizde, şirketinize almak istediğiniz aracın alım satım işlemleri esnasında noterde şirket unvanınızda  “ve” ibaresinin bulunmadığının fark edildiği, satıcının anlaşmayı feshetmemesi için şirket ortağı ve müdürü olan … tarafından söz konusu aracın kendi adına satın alınarak şirketinize satıldığı belirtilerek, adı geçen şirket ortağı tarafından ödenen katma değer vergisinin şirketinizce indirim konusu yapılıp yapılamayacağı konusunda bilgi istenilmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanununun; 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

            29/1-a maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebileceği,

            hüküm altına alınmıştır.

            Bu hükümler çerçevesinde, şirket ortağınızın kendi adına aldığı taşıt aracını sonrasında şirketinize satması ticari faaliyet kapsamında bir işlem olmayıp katma değer vergisinin konusuna girmemektedir. Ayrıca, satış işlemine ilişkin olarak şirketiniz adına düzenlenmiş fatura veya benzeri vesika olmadığından, ortada şirketiniz tarafından yüklenilen ve indirim konusu yapılabilecek bir KDV de bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE