Top
Özelge: Şirket adına tescil edilmeyen simülatör yapmak ve kalan parçalarını piyasada satmak için alınan binek otonun KDV'sinin indirim konusu yapılıp yapılamaycağı. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8959
post-template-default,single,single-post,postid-8959,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Şirket adına tescil edilmeyen simülatör yapmak ve kalan parçalarını piyasada satmak için alınan binek otonun KDV’sinin indirim konusu yapılıp yapılamaycağı.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.32-2298

29/09/2014

Konu

:

Şirket adına tescil edilmeyen simülatör yapmak ve kalan parçalarını piyasada satmak için alınan binek otonun KDV’sinin indirim konusu yapılıp yapılamaycağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;  bir kısmının parçalanıp simülatör yapılmak, kalan kısmının da piyasada satılmak üzere 27.03.2013 tarih ve 78999 sayılı fatura ile alınan ve trafik tescil kaydı yapılmayan binek otomobile ait yüklenilen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 29 uncu maddesinde indirimin usul ve esasları belirlenmiş, 30 uncu maddesinin (b) bendinde ise faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV nin indirim konusu yapılamayacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

            Konuya ilişkin olarak 60 No.lu KDV Sirkülerinin “8.1.2. Binek Otomobillerinin Alımında Ödenen KDV” Başlıklı bölümünde, Kanunun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklendiği KDV’yi indirim hakkı bulunmayan mükelleflerin, kullanılmış binek otomobillerini satın alıp işletme adına kayıt ve tescil ettirdikten sonra satması halinde, alış sırasında satıcının durumuna bağlı olarak % 1 veya % 18 olarak ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün olmayıp gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerektiği açıklanmıştır.

            Buna göre, bir kısmının parçalanıp simülatör yapılmak, kalan kısmının da piyasada satılmak üzere 27.03.2013 tarih ve 78999 sayılı fatura ile alınan ve trafik tescil kaydı yapılmayan binek otomobile ait yüklenilen KDV, söz konusu aracın hiçbir suretle binek otomobili olarak kullanılmaması ve satışa konu edilmemesi kaydıyla, indirim konusu yapılabilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE