Top
Özelge: Sınıf Değiştirme hk. | Gelir İdaresi Başkanlığı - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9087
post-template-default,single,single-post,postid-9087,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Sınıf Değiştirme hk. | Gelir İdaresi Başkanlığı

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

88031814-010.01[105/177-179/2013-1703]-114

20/08/2013

Konu

:

Sınıf Değiştirme.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … T.C. Kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, 2013 yılı için bilanço esasına göre defter onaylattığınız halde 2012 yılı hesap dönemi mal alışlarınızın 60.679,05 TL mal satışlarınızın 77.886,50 TL olduğu belirtilerek, 2013 yılında işletme esasına geçip geçemeyeceğiniz ve (II) nci sınıf tüccar olarak defter tutup tutamayacağınız hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

            213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin 6 ncı bendinde ihtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih eden tüccarların  I’inci sınıfa dahil olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan, yine aynı Kanunun ” Sınıf Değiştirme” başlıklı 179 uncu maddesinde;

            “a) (I)’inciden (II)’nciye geçiş: İş hacmi bakımından I’inci sınıfa dahil olan tüccarların durumları aşağıdaki şartlara uyduğu takdirde, bunlar, bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak, II’nci sınıfa geçebilirler:

            1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177’nci maddede yazılı hadlerden % 20’yi aşan bir nispette düşük olursa, veya;

            2. Arka arkaya üç dönemin iş hacmi 177’nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20’ye kadar bir düşüklük gösterirse.”

            hükmü yer almaktadır.

            Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde; birinci sınıftan ikinci sınıfa geçilmesi bakımından alış veya satış rakamlarının herhangi birinde anılan maddede yazılı hadlere göre %20 oranında bir düşüklük olması veya arka arkaya üç dönemdeki toplam düşüklüğün %20’ye kadar olmasının dikkate alınması gerekmektedir.

             Buna göre, anılan Kanunun 178 inci maddesine göre işletme hesabı esasına göre defter tutmanız mümkün iken bilanço esasına göre defter tuttuğunuz anlaşılmıştır. Bu nedenle 2013 yılı için ikinci sınıfa geçmeniz mümkün bulunmamaktadır.

            Öte yandan, 2013 yılı başından itibaren iş hacminde 177 nci madde yazılı hadlerden %20’yi aşan nispette bir düşüklüğün meydana gelmesi halinde 179 uncu madde uyarınca bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden itibaren sınıf değiştirmeniz mümkün olacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE