Top
Özelge: Sigorta sözleşmelerinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8928
post-template-default,single,single-post,postid-8928,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Sigorta sözleşmelerinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-Damga V. 2 /V-21-29

27/07/2010

Konu

:

Sigorta şirketlerinin düzenleyecekleri kağıtların damga vergisinden istisna olup olmadığı

 

 

               İlgide kayıtlı başvurunuzun incelenmesinden, şirketinizle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. tarafından koordine edilerek gerçekleştirilecek olan, yabancı ülke banknotlarının yurtiçi sevkiyatlarının bir yıl süre için sigortalanması işi ihalesi ile ilgili imzalanacak olan sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı konusunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

               488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin (01.01.2010 tarihinden itibaren) binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

              Mezkur Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (5) numaralı fıkrasında ise, sigorta mukavelenameleri, sigorta ücretine ait makbuzlar ve sigortanın tecdit ve temdidi ile temin olunan meblağın tezyidi halinde verilen beyanname ve avönanların damga vergisinden istisna olacağı hükme bağlanmıştır.

             Buna göre, şirketinizle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. arasında yabancı ülke banknotlarının yurtiçi sevkiyatlarının bir yıl süre için sigortalanması işine ilişkin düzenleneceği belirtilen sigorta sözleşmesinin, Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/5 fıkrası gereği damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE