Top
Özelge: Sigorta Şirketlerinin SGK'ya vereceği prim bildirgelerinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8730
post-template-default,single,single-post,postid-8730,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Sigorta Şirketlerinin SGK’ya vereceği prim bildirgelerinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-146

27/05/2010

Konu

:

Damga Vergisi İstisnası

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep başvurunuzun incelenmesinden, şirketinizce Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim bildirgelerinin 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun V/21 fıkrası hükmü gereğince damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların istisna olduğu; aynı tablonun “V-Kurumlarla İlgili Kağıtlar” başlıklı bölümünün (21) numaralı fıkrasında, sigorta ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluşları dahil her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu şirketler veya fonlar tarafından ödenmesi gereken kağıtların damga vergisinden istisna olduğu  hüküm altına alınmıştır.  

Buna göre, damga vergisi şirketinizce ödenmesi gereken kağıtlar yönünden muafiyetiniz bulunduğu dikkate alındığında, tarafınızca 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 36 ncı maddesine göre damga vergisi muafiyeti bulunan Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen sigorta pirim bildirgelerinin damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE