Top
Özelge: Sertifikalı Pamuk Tohumu KDV Oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8838
post-template-default,single,single-post,postid-8838,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Sertifikalı Pamuk Tohumu KDV Oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-45-38

18/07/2011

Konu

:

Sertifikalı Pamuk Tohumu KDV Oranı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sertifikalı pamuk tohumu tesliminde uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında görüş sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.   

KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararnameye ekli I sayılı listenin 5 inci sırasında “… pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları …” , II sayılı listenin A-10 uncu sırasında ise “Türk Gümrük Tarife cetvelinin 12  no.lu faslında  yer alan mallar (yalnız sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları)”  yer almaktadır.

Buna göre, sertifikalı pamuk tohumu teslimi 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki I sayılı listenin 5 inci sırasına göre % 1; sertifikalı olmayan pamuk tohumu teslimi  ise  söz konusu Kararname eki II sayılı listenin A-10 uncu sırası kapsamında % 8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı V.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE