Top
Özelge: Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan fonların elde ettiği kazançlar üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9135
post-template-default,single,single-post,postid-9135,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan fonların elde ettiği kazançlar üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[Geç.67-2012/46]-2476

08/08/2012

Konu

:

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan fonların elde ettiği kazançlar üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

 

 

            İlgi (a) ve (b)’de kayıtlı özelge talep formlarında, şube müşterilerinden … Varlık Finansman Fonu ile … Emek Varlık Finansman Fonu’nun Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) karşılığında toplanan paralarla oluşturulduğu belirtilerek, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile kurulan bu fonlara, Bankanız tarafından sağlanan kazançlar üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde,

            “…

            5) Gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkra hükümleri uyarınca yapılacak tevkifatı etkilemez. Şu kadar ki, Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan borsa yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarının elde ettikleri kazançlar üzerinden (1) ve (4) numaralı fıkralar uyarınca tevkifat yapılmaz. (2006/10731 sayılı BKK ile borsa yatırım fonları ile konut finansman fonları ve varlık finansman fonlarının (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarda belirtilen gelirleri için %0 oranında tevkifat yapılır. Yürürlük; 01/10/2006) (2006/10731 sayılı BKK ile Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının  (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarda belirtilen gelirleri için 01/10/2006 tarihine kadar %10, 01/10/2006 tarihinden itibaren %0 oranında tevkifat yapılır.)

            …” 

            hükmüne yer verilmiştir.

            258 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. 

            Ayrıca, 27/08/2008 tarihli 26980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: III No: 35 sayılı Varlık Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinde varlık finansmanı fonu, ihraç edilen VDMK karşılığında toplanan paralarla, VDMK sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan malvarlığı olarak tanımlanmıştır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, VDMK karşılığında toplanan paralarla oluşturulan ve Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile kurulan … Varlık Finansman Fonu ile … Emek Varlık Finansman Fonu’nun Bankanızdan elde ettiği ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen gelirleri üzerinden %0 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE