Top
Özelge: Serbest muhasebeci ruhsatına sahip iken serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı almaya hak kazanılması durumunda serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatından ne şekilde harç aranılacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8836
post-template-default,single,single-post,postid-8836,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Serbest muhasebeci ruhsatına sahip iken serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı almaya hak kazanılması durumunda serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatından ne şekilde harç aranılacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

Sayı

:

97895701-140[108-2012/137]-752

21/05/2013

Konu

:

SMMM Ruhsatı Harcı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, serbest muhasebeci ruhsatına sahip iken serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı almaya hak kazandığınız ve bu ruhsatla ilgili olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 495 TL ücret yatırdığınız ancak aynı ruhsat için tarafınızdan Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin 14’üncü bölümünde yer alan düzenlemeye göre 450 TL ruhsat harcı istenildiği belirtilerek konu hakkında görüş sorulmaktadır.

            492 sayılı Harçlar Kanununun 108’inci maddesinde; “İmtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanları harca tabidir.” hükmü yer almaktadır.

            15/06/2012 tarihinde yayımlanan 6322 sayılı Kanunun 20’nci maddesi ile 492 sayılı Kanunun (8) sayılı tarifesine “XIV- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları” bölümü eklenmiştir. Söz konusu bölümün “2- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:”  başlıklı maddesi aşağıdaki gibidir;

            a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı           1.800 TL

            b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi         900 TL

           c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı 450 TL

            Bu hükme göre, yeminli mali müşavirlik ruhsatları, bağımsız denetçi yetkilendirme belgeleri ile serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatları harç kapsamına alındığından 15/06/2012 tarihinden itibaren düzenlenen serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatlarından maktu ruhsat harcı tahsil edilmesi kanun gereğidir. Ayrıca, ruhsat nedeniyle tahsil edilen ücret için ilgili odaya başvurmanız gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE