Top
Özelge: Serbest Meslek Erbabının Faaliyetini Sürdürmek Üzere Aldığı İşyerinin KDV'si hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8847
post-template-default,single,single-post,postid-8847,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Serbest Meslek Erbabının Faaliyetini Sürdürmek Üzere Aldığı İşyerinin KDV’si hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/24-50

16/05/2011

Konu

:

Serbest Meslek Erbabının Faaliyetini Sürdürmek Üzere Aldığı İşyerinin KDV’si

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda serbest meslek faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, faaliyetinizi yürütmek amacıyla satın aldığınız ve kanuni defterlerinize kayıt ettiğiniz işyeri için ödenen katma değer vergisinin (KDV) indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 29 uncu maddesinde; mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler  dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV yi indirebilecekleri, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.

             Aynı Kanunun 34 üncü maddesinde; yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV nin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği hükmü bulunmaktadır.

            Buna göre, serbest meslek faaliyetini icra etmek amacıyla almış olduğunuz işyerine ait faturada KDV nin ayrıca gösterilmesi ve vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, faturanın kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde söz konusu KDV indirim konusu yapılabilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE