Top
Özelge: Serbest bölgede verilen bakım-onarım hizmetinden elde edilen kazanç istisnası hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9173
post-template-default,single,single-post,postid-9173,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Serbest bölgede verilen bakım-onarım hizmetinden elde edilen kazanç istisnası hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.38.15.01-125[Geçici 3-2012/20-199]-69

23/05/2012

Konu

:

Serbest bölgede verilen bakım-onarım hizmetinden elde edilen kazanç istisnası

 

 

            İlgide belirtilen özelge talep formu ile … … vergi kimlik numaralı kurumlar vergisi mükellefi olduğunuzu, … Serbest Bölgesi sınırları içerisinde 30 yıl süreli 21/3/2006 tarih ve … numaralı faaliyet ruhsatı ile üretim,  yine 30 yıl süreli 21/3/2006 tarih ve … numaralı faaliyet ruhsatı ile de bakım-onarım faaliyetlerinde bulunduğunuzu, … çalışmakta olan 90 adet sarnıçlı vagonunun üretimini yaptığınızı ve bu vagonların her beş yılda bir v1 bakım ve revizyonu adı altında bakım-onarımlarını gerçekleştirdiğinizi belirterek; söz konusu bakım-onarım faaliyetinden elde edilen gelirin, kurumlar vergisi istisnası kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda, Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

            Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin, bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur.

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.3.2. Geçiş döneminde kurumlar vergisi istisnasının kapsamı” başlıklı bölümünde,

            “Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 6/2/2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere faaliyet ruhsatı almış mükelleflerin, ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır.

            Faaliyet ruhsatı almak üzere ilgili mercilere başvurmuş olmakla birlikte, 6/2/2004 tarihine kadar henüz faaliyet ruhsatı alamamış mükelleflerin bu istisna hükümlerinden faydalanabilmeleri mümkün değildir.

            İstisna, sadece faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden elde edilen kazançlara ilişkindir. Dolayısıyla, serbest bölgelerde şubesi bulunan kurumlar ile kanuni veya iş merkezi serbest bölgelerde olan mükelleflerin, bu bölgeler dışında yürüttükleri faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar istisna kapsamında değildir.”

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, … Serbest Bölge sınırları içerisinde bakım-onarım faaliyetinde bulunmak üzere alınan 30 yıl süreli 21/3/2006 tarih ve … numaralı faaliyet ruhsatının 6/2/2004 tarihinden sonra alınmış olması nedeniyle, bu ruhsat kapsamında verilen bakım-onarım hizmetinden elde edilen gelirin, istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE