Top
Özelge: Serbest Bölge ile Liman Arasındaki Taşımacılıkta KDV Uygulaması hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8900
post-template-default,single,single-post,postid-8900,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Serbest Bölge ile Liman Arasındaki Taşımacılıkta KDV Uygulaması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-692

30/11/2011

Konu

:

Serbest Bölge ile Liman Arasındaki Taşımacılıkta KDV Uygulaması

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ithalat ve ihracat konusu malların yurtiçi taşımacılığını gerçekleştiren firmanızın bu malları serbest bölgeler ile limanlar arasında taşımasının katma değer vergisinden istisna olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde verginin konusuna giren işlemler belirlenmiş ve 17/4-ı maddesinde de serbest bölgede verilen hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

            Ancak, KDV Kanununun 17/4-ı maddesinde yer alan istisna münhasıran serbest bölge içinde gerçekleşen hizmetleri kapsamaktadır. 

            Diğer taraftan, Gümrük Müsteşarlığı, bir serbest bölge ile liman sahası arasındaki koridorun serbest bölge sayılmasını mümkün görmemektedir. Serbest Bölge Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde öngörülen uygulama, serbest bölgeye gönderilmek üzere limana gelen malların millileşmeden anılan bölgeye intikal ettirilmesi amacına yöneliktir. Liman sahası ile serbest bölge arasındaki koridorun serbest bölge sayılması halinde, bu alanda gerçekleşen ve katma değer vergisine tabi bulunan pek çok işlemin Kanunun 17/4-ı maddesi uyarınca katma değer vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir. Oysa yukarıda sözü edilen düzenlemenin böyle bir amaç taşımadığı açıktır. Bu itibarla Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-ı maddesi hükmünün bu koridor üzerinde gerçekleşen taşımacılık hizmetlerine teşmil ettirilmesi mümkün değildir.

            Buna göre, ithalat ve ihracat konusu malların firmanızca serbest bölgelerden limanlara, limanlardan serbest bölgelere karayolu ile taşınması işleminin KDV Kanununun genel hükümleri çerçevesinde KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE