Top
Özelge: Sentetik filament demetlerinin teslimi hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8957
post-template-default,single,single-post,postid-8957,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Sentetik filament demetlerinin teslimi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.28-120

31/01/2013

Konu

:

Sentetik filament demetlerinin teslimi

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketinizin polipropilen iplikleri çeşitli uzunluklarda keserek sentetik lif (elyaf) imal ettiği, bunların çeşitli seçeneklerde paketlenerek satıldığı belirtilerek, 55.01.90 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasına tabi olan bu ürünün tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda görüş istenilmektedir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için % 18 olarak tespit edilmiştir

Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı (B) bölümünün 3 üncü sırasında “İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler)” ibaresi yer almaktadır.

Diğer taraftan, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 55 inci faslında “Sentetik ve suni devamsız lifler” tanımlanmıştır. Bu fasla ait “5501.90.00.00.00 GTİP numarasında Diğerleri (Sentetik filament demetleri)” tanımlanmıştır.

Buna göre, polipropilen iplerin çeşitli uzunluklarda kesilmesiyle imal ettiğiniz ve TGTC’nin 5501.90.00.00.00 GTİP No.su kapsamında olduğu belirtilen sentetik lifin (elyaf) tesliminin, KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B” bölümünün 3 üncü sırası kapsamında değerlendirilerek, %8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE