Top
Özelge: SEDAŞ'a trafo devrinde KDV hesaplanması hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8780
post-template-default,single,single-post,postid-8780,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: SEDAŞ’a trafo devrinde KDV hesaplanması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/3-36

13/07/2010

Konu

:

…EDAŞ’ A TRAFO DEVRİ

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde …Elektrik Dağıtım A.Ş. ne (…EDAŞ) trafo devir edeceğiniz belirtilerek, bu teslimin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hususunda bilgi istenilmektedir.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, KDV Kanununun 27 nci maddesinde; bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrahın, işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücreti olduğu; bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde de, matrah olarak emsal bedelin veya emsal ücretin esas alınacağı, emsal bedelin ve emsal ücretin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit olunacağı hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, söz konusu trafonun Şirketinizce …EDAŞ’a devri, genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi bulunmaktadır. Bedelin bulunamaması veya bilinememesi halinde matrah olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde tespit edilecek emsal bedelin esas alınacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE