Top
Özelge: Satışı yapılan ürünün taşıma işlemi şirketinize ait araçlarla yapılması halinde taşıma irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8984
post-template-default,single,single-post,postid-8984,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Satışı yapılan ürünün taşıma işlemi şirketinize ait araçlarla yapılması halinde taşıma irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-230

10/04/2012

Konu

:

Satışı yapılan ürünün taşıma işlemi şirketinize ait araçlarla yapılması halinde taşıma irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden;

            – … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz,

            -Şirketinizin asıl faaliyet konusunun toptan inşaat … ticareti olduğu,

            – … alımlarınızı Antalya dışındaki illerden yaptığınız, satın aldığınız … şirket merkezinin bulunduğu Antalya’ya naklettiğiniz, zaman zaman da alınan siparişe istinaden … Antalya veya diğer illerdeki müşterilere sevk edildiği,

            -Müşteriye sevkedilen mallarla ilgili ayrıca bir nakliye faturası düzenlemediğiniz, nakliye bedelini … bedelinin içine dahil ettiğiniz,

            -Söz konusu nakliye işlemlerini şirketinize ait kamyonlar ile yaptığınız, tedarik bölgesinden şirket merkezine veya doğrudan müşteriye yaptığınız satışlara ilişkin taşıma işlemleri için taşıma irsaliyesi düzenleyip düzenlemeyeceğiniz hususunda özelge talep ettiğiniz,

            anlaşılmıştır.

      213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının 5 numaralı bendinde “Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır….)” hükmü yer almaktadır.         

      Buna göre, Kanun maddesinde de açıkça hüküm altına alındığı üzere, satın aldığınız malların merkezinize tarafınızca nakli sırasında alıcı olmanız, sattığınız malların müşterilere tarafınızca nakli sırasında da satıcı olmanız sebebiyle sevk irsaliyesi düzenlemeniz gerekmekte olup, nakliye için ayrı bir bedel alıyor olsanız dahi taşıma irsaliyesi düzenlemenize gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE