Top
Özelge: Sanayi Sicil Belgesine sahip olmayan firmanın fason olarak yaptırdığı malların ihraç kayıtlı olarak tesliminin KDV karşısındaki durumu hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8830
post-template-default,single,single-post,postid-8830,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Sanayi Sicil Belgesine sahip olmayan firmanın fason olarak yaptırdığı malların ihraç kayıtlı olarak tesliminin KDV karşısındaki durumu hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2177

06/12/2011

Konu

:

Sanayi Sicil Belgesine sahip olmayan firmanın fason olarak yaptırdığı malların ihraç kayıtlı olarak tesliminin KDV karşısındaki durumu.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kapasite raporu ve sanayi sicil belgesine sahip olmayan Firmanızca tamamı fason olarak bir başka firmaya imal ettirilen kozmetik ürünlerinin ihraç kaydıyla teslim edilip edilmeyeceği hususunda bilgi istenilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde imalatçılar tarafından ihracatçılara ihraç edilmek şartıyla teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin, ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, imalatçı mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak, ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı hükme bağlanmıştır.

            Bu hükmün uygulanmasına ilişkin olarak yayımlanan 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümüne göre, ihraç kaydıyla mal tesliminde bulunacak “imalatçı”nın, sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesine sahip olması gerekmektedir. Aynı Tebliğin (B) bölümünde ise Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine imalatçı olmayan mükelleflerin de ihraç kaydıyla teslimde bulunmalarının mümkün olduğu belirtilmiştir.

            Buna göre, sanayi sicil belgesine sahip olmayan, dolayısıyla imalatçı sayılmayan Şirketinizin fason olarak bir başka firmaya imal ettirdiği kozmetik ürünlerini KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kaydıyla teslim etmesi mümkün değildir. 

            Diğer yandan, Şirketinizce bir başka firmaya fason olarak imal ettirilen kozmetik ürünlerini Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine ihraç kaydıyla teslimi mümkün bulunmaktadır.  

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

             

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE