Top
Özelge: Sakatlık maaşı bağlananların sakatlık indiriminden yararlanma imkanının bulunup bulunmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8603
post-template-default,single,single-post,postid-8603,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Sakatlık maaşı bağlananların sakatlık indiriminden yararlanma imkanının bulunup bulunmadığı hk.

 

T.C.      

 MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

 SAYI    : B.07.1.GİB.0.46/4606-12823

 KONU  :

 

………………  VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(Mükellef Hizmetleri Grup  Müdürlüğü)

 

İLGİ :  ……………… tarihli ve ……………… sayılı yazınız.

İlgi yazınız ve eki özelgenin incelenmesinden;  ……………… Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan ………………”in bakmakla yükümlü olduğu ………………hakkında ……………… Devlet Hastanesince verilen ……………… tarihli ve ……………… sayılı sağlık kurulu raporunun Merkez Sağlık Kurulunca incelendiği, çalışma gücünün yüzde (% 45) kırkbeşini kaybettiğine karar verildiği, bu tarihten itibaren adı geçenin bakmakla yükümlü sıfatıyla üçüncü derece sakatlık indiriminden faydalandığı, ancak, gerek Gelir Vergisi Kanunu gerekse 222 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde 2022 Sayılı Yasaya göre maaş alanların sakatlık indiriminden faydalanmayacağına dair bir hüküm bulunmadığından bahisle sakatlık  aylığı alanların da vergi indiriminden faydalanmasının gerektiğinin belirtildiği  anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 4842 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesinde sakatlık indiriminin mahiyeti, şekli, kimlerin ne nasıl vergi indiriminden faydalanacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı kanunun 5228 Sayılı Kanunla değişik 89 uncu maddesine eklenen 3 üncü bent hükmü ile de “Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen özürlülerin beyan edilen gelirlerine, 31 inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim ( Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ile serbest meslek erbabı (tevkifat matrahı dahil) da yararlanır) denilmiştir.”

Konu Hakkında 222 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de gerekli açıklamalara yer verilmiş olup, tebliğin; ” 7- Sakatlık İndirimi Uygulamasında Bakmakla Yükümlü Olma Tabiri ve Belgelendirilmesi” başlıklı bölümünde; sakatlık indirimi uygulamasında bakmakla yükümlü olma tabiri ve bu durumun belgelendirilmesi hususu açıklanmış, özürlü kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı olduğu sosyal güvenlik mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan kişiler, vergi mevzuatı uygulaması açısından da bakmakla yükümlü sayılmışlardır.

Diğer yandan konu Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne sorulmuş, alınan cevabı yazıda sakatlıkları dolayısıyla 2022 Sayılı Kanuna göre maaş bağlanan şahısların tedavi giderlerinin de yeşil kart verilmek suretiyle karşılanacağı belirtilmiştir.

Bu nedenle Genel Tebliğe göre bakmakla yükümlülüğün belgelenmesi sağlık karnesine bağlandığından, 2022 Sayılı Yasaya göre sakatlık maaşı bağlanan ve yeşil kart alan kişinin ilgili sosyal güvenlik mevzuatına göre babasının bakmakla yükümlülüğü ortadan kalkacağı için sakatlık indiriminden de faydalanma imkanı bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve yapılan işlem sonucundan Başkanlığımıza bilgi verilmesini rica ederim.

                                                                                                

                                                                                                        Başkan a.

                                                                                           Gelir İdaresi Grup Başkanı

 

Ek :

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE