Top
Özelge: Ruhsatnamesine sahip olunan ilacın başka bir firma tarafından ürettirilmesi halinde faturanın kimin adına düzenleneceği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9147
post-template-default,single,single-post,postid-9147,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Ruhsatnamesine sahip olunan ilacın başka bir firma tarafından ürettirilmesi halinde faturanın kimin adına düzenleneceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-994

15/07/2011

Konu

:

Ruhsatnamesine sahip olunan ilacın başka bir firma tarafından ürettirilmesi halinde faturanın kimin adına düzenleneceği.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olan şirketinizin ruhsatnamesine sahip olduğu “…” isimli ilacın tüm üretim ve marka haklarının grup şirketiniz … A.Ş’ye kiralandığı ve bu firma tarafından fason olarak … İlaç San. ve Tic. A.Ş’ye ürettirildiği, Sağlık Bakanlığının ilgili kanun ve yönetmelikleri gereğince söz konusu ilacın üretimine ilişkin sözleşmenin firmanız ile …. İlaç San. ve Tic. A.Ş. arasında yapıldığı, üretimle ilgili faturanın … İlaç San. ve Tic. A.Ş. tarafından ilacın tüm haklarını elinde bulunduran … A.Ş. adına düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunda özelge talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde; “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” şeklinde tanımlanmış, “Faturanın şekli” başlıklı 230 uncu maddesinde ise; “Faturada enaz aşağıdaki bilgiler bulunur:

1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)

…” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, faturanın malı satın alan veya işi yaptıran müşteri adına düzenlenmesi gerekmekte olup, ruhsatnamesine sahip olduğunuz “…” isimli ilacın üretimine ilişkin sözleşme Sağlık Bakanlığının ilgili kanun ve yönetmelikleri gereğince … İlaç San. ve Tic. A.Ş. ile firmanız arasında yapılmakla birlikte;

– üretim ve marka hakkının … A.Ş’ye kiralanması dolayısıyla kiralama işlemine ilişkin olarak firmanız tarafından …İlaç San. ve Tic. A.Ş. adına fatura düzenlenmesi,

– üretim faaliyetine ilişkin faturanın ise  …. İlaç San. ve Tic. A.Ş. tarafından, fason üretim yaptıran ve üretimle ilgili süreci organize eden … İlaç San. ve Tic. A.Ş. adına düzenlenmesi

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE