Top
Özelge: Raf sistemleri montajı hizmetinde KDV tevkifatı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8785
post-template-default,single,single-post,postid-8785,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Raf sistemleri montajı hizmetinde KDV tevkifatı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

75497510-130[9-2013-93]-25

14/04/2014

Konu

:

Raf sistemleri montajı hizmetinde KDV tevkifatı.

 

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, portatif ve sabit raf sistemleri, ambarlama sistemleri, mağaza-market dekorasyon sistemleri imalatı faaliyetinde bulunduğunuz belirtilerek, raf sistemleri montajı işini 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Tebliğinin (3.1.2/b) bölümünde sayılanlara yapmanız durumunda söz konusu işlemin KDV tevkifatına tabi olup olmadığı konusunda bilgi istenilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2.) bölümünde tevkifat yapmakla yükümlü kurum ve kuruluşlar, (3.2) bölümünde tevkifat kapsamındaki hizmetler ile bu hizmetlere uygulanacak tevkifat oranlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

            Buna göre, raf sistemleri montajı işi 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2) bölümünde sayılan tevkifat kapsamındaki mal ve hizmetler arasında sayılmamaktadır.

           Öte yandan, Tebliğin (3.2.13.) bölümünde, KDV mükellefleri tarafından 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve Tebliğde ismen belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

            Buna göre, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen raf sistemleri montaj işi Tebliğin (3.2.13.) bölümüne göre 5/10 oranında KDV tevkifatına tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE