Top
Özelge: Pulverizatör komplike pompasının tesliminde uygulanması gereken KDV oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8805
post-template-default,single,single-post,postid-8805,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Pulverizatör komplike pompasının tesliminde uygulanması gereken KDV oranı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

33775506-130[KDV 53.01.27]-E.5526

14.01.2019

Konu

:

Pulverizatör komplike pompasının tesliminde uygulanması gereken KDV oranı

 

 

İlgi

:

18/10/2018 tarihli ve 336999 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 8424.81.99.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında yer aldığı ifade edilen ürünün tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listeye 2008/13234 sayılı BKK ile 09.02.2008 tarihinde eklenen B/28 inci sırada, diğer eşyaların yanı sıra, 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’ nin 8424.81 pozisyonunda yer alan eşyalar da sayılmış ve bu ürünlerin tesliminde vergi oranı % 8 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 8424.81.99.00.00 GTİP numarası, 2017 yılı TGTC’de bölünerek 8424.49.90.00.00 ve 8424.82.90.00.00 GTİP numaralarına dönüşmüştür.

Buna göre, daha önce 8424.81.99.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılmış olan eşyanın, şu an itibariyle hangi GTİP numarasında sınıflandırıldığına bakılmaksızın, 2007/13033 sayılı BKK eki II/B-28 inci sıra kapsamında değerlendirilmeye devam edilmesi ve % 8 oranında KDV’ ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)      Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE