Top
Özelge: Poşetlenerek satılan dergilerin tesliminde %18 oranında KDV uygulanacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8693
post-template-default,single,single-post,postid-8693,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Poşetlenerek satılan dergilerin tesliminde %18 oranında KDV uygulanacağı hk.

 

T.C.

KÜTAHYA VALİLİĞİ

Defterdarlık Kütahya Defterdarlığı

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.43.10.00-4081-7110-12

12/11/2010

Konu

:

Dergi Satşlarında Uygulanacak KDV oranı

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … sicil no.lu mükellefi olduğunuz belirtilerek satışını yaptığınız dergilere uygulanması gereken katma değer vergisi oranı hususunda görüş sorulmaktadır.

Katma değer vergisi (KDV) oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit  edilmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 8 inci sırasında, “gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.)” yer almaktadır.

Buna göre, 2007/13033 sayılı Kararname eki I sayılı listenin 8 inci sırasında yer alan dergi teslimleri %1 oranında KDV ye tabidir. Ancak, 21/6/1927 tarih ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılan dergilerin tesliminde %18 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE