Top
Özelge: Plastikten imal edilen petri, kan tüpleri, idrar kapları, gayta kaplarının KDV oranı - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8789
post-template-default,single,single-post,postid-8789,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Plastikten imal edilen petri, kan tüpleri, idrar kapları, gayta kaplarının KDV oranı

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

64597866-130[28-2014]-133

20/08/2013

Konu

:

Plastikten imal edilen petri, kan tüpleri, idrar kapları, gayta kaplarının KDV oranı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; tıbbi laboratuarlarda tanı, teşhis veya tedavi amaçlı kullanılan petri, kan tüpleri, idrar kapları, gayta kapları adlı plastikten imal edilen ve G.T.İ.P numarası 3923.29.90.00.19 olan ürünlerin tesliminde  uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar” ile mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları, ekli I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, ekli II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

            Söz konusu Karar eki II sayılı listenin B bölümünün 22 nci sırasında; Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 39 uncu Faslında yer alan “Plastikler ve mamülleri (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler)” ibaresine yer verilmiştir.

            Buna göre, plastikten imal edilen kan alma tüpleri Kararname eki II sayılı listenin B bölümünün 22 nci sırasında yer aldığından % 8 oranında;  petri, idrar kapları ve gayta kapları ise Kararname eki listelerde yer almadığından % 18 oranında KDV ye tabi tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE