Top
Özelge: Petrol arama faaliyetlerinde kullanılacak malların Finansal Kiralama Kanunu kapsamında ithali ve kiralanmasının KDV'nden istisna olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8719
post-template-default,single,single-post,postid-8719,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Petrol arama faaliyetlerinde kullanılacak malların Finansal Kiralama Kanunu kapsamında ithali ve kiralanmasının KDV’nden istisna olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-86

10/01/2012

Konu

:

Petrol arama faaliyetlerinde kullanılacak malların Finansal Kiralama Kanunu kapsamında ithali ve kiralanmasının KDV’nden istisna olup olmadığı,

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, petrol arama faaliyetinde bulunan bir firmaya kiralayacağınız ekipmanın ithalinde ve kira süresinin bitiminde de kiracıya tesliminde KDV Kanununun 13/c maddesindeki istisna hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı konusunda görüş talep edilmektedir.

             Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/c maddesi ile Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Ayrıca Kanunun 16/1-a maddesinde teslimleri KDV den istisna mal ve hizmetlerin ithalinin de KDV den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

             Buna göre, Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetinde bulunmayan Şirketinizin, finansal kiralamaya konu etmek üzere petrol arama faaliyetinde kullanılacak ekipmanları Kanunun 13/c ve 16/1-a maddesi kapsamında KDV den istisna olarak ithal etmesi mümkün değildir. 

             Diğer taraftan, kiralamaya konu malların kira süresinin sonunda kiracıya teslimi ise kiracının vergi dairesinden alacağı istisna belgesini şirketinize ibraz etmesi kaydıyla, KDV den istisna olacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE