Top
Özelge: Perakende Satış Fişinin Yabancı Para Cinsinden Düzenlenmesi hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9082
post-template-default,single,single-post,postid-9082,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Perakende Satış Fişinin Yabancı Para Cinsinden Düzenlenmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

67854564-010.01-159

21/03/2013

Konu

:

Perakende Satış Fişinin Yabancı Para Cinsinden Düzenlenmesi

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden; … taşımacılığı işinde kullanılmak üzere yabancı müşterileriniz için EURO cinsinden perakende satış fişi bastırmak istediğiniz belirtilmiş olup, konunun Vergi Usul Kanunu yönünden değerlendirilerek sakıncası olup olmadığı hususuna ilişkin Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

            213 Sayılı Vergi Usul Kanununun  “Perakende Satış Vesikaları” başlıklı 233 üncü maddesinde;

            “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan herhangi biri ile tevsik olunur.

            1. Perakende satış fişleri;

            ……

            Perakende satış fişi; makineli kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, işletme veya mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarı gösterilir.

            Perakende satış fişi ile yolcu taşıma biletleri seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Bu fiş ve biletler kopyalı iki nüsha olarak tanzim edilir ve bir nüshası müşteriye verilir. ….” ,

            Anılan Kanunun “Türkçe Tutma ve Türk Parası Kullanma Zorunluluğu” başlıklı 215 inci maddesinde;

            “….. 2. a) Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Şu kadar ki yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz.  ….” 

            hükümleri yer almaktadır. 

            Buna göre, … taşımacılığı faaliyetinizde, yabancı turistlere hizmet karşılığı  düzenleyeceğiniz perakende satış fişlerini, Türk para birimi karşılığının gösterilmesi şartıyla yabancı para birimi üzerinden düzenlemeniz mümkün bulunmaktadır.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE