Top
Özelge: Özürlülerin kullanımına yönelik üretilmiş hareket terapisi cihazının tesliminde KDV istisnası hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8837
post-template-default,single,single-post,postid-8837,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Özürlülerin kullanımına yönelik üretilmiş hareket terapisi cihazının tesliminde KDV istisnası hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.17.4-760

07/04/2014

Konu

:

Özürlülerin kullanımına yönelik üretilmiş hareket terapisi cihazının tesliminde KDV istisnası

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, engelli oğlunuz için üretici firmadan satın aldığınız Motomed Viva-2 hareket terapisi cihazının katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

           3065 sayılı  KDV Kanununun;

            -1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu,

            -17/4-s maddesinde, özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının tesliminin KDV den istisna olduğu,

            hüküm altına alınmıştır.

            Konu ile ilgili olarak yayımlanan 110 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “4. Özürlülerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna Uygulaması” başlıklı bölümünde, münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme özürlülerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik özürlülerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programlarının istisna kapsamında kabul edileceği açıklanmıştır.

            Buna göre, özürlülerin bedensel problemlerinin tedavisinde kullanılan Motomed Viva-2 hareket terapisi cihazı “münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç” kapsamında yer almadığından KDV den istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE