Top
Özelge: Özürlülerin kullanımı için üretilse de özürlü olmayanlar tarafından da kullanılması mümkün bulunan asansör teslimlerinin KDV den istisna olmayacağı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8931
post-template-default,single,single-post,postid-8931,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Özürlülerin kullanımı için üretilse de özürlü olmayanlar tarafından da kullanılması mümkün bulunan asansör teslimlerinin KDV den istisna olmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

ÇOK İVEDİ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53/2-17-38

16/09/2010

Konu

:

Özürlü Asansörünün Tesliminde KDV

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, asansör imalatı işi ile uğraşan firmanızın engellilere mahsus ürettiği engelli asansörü teslimlerinin Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-r maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna olup olmadığı sorulmaktadır.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

17/4-s maddesinde ise, özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının tesliminin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 110 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “4. Özürlülerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna Uygulaması” başlıklı bölümünde, “münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme özürlülerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik özürlülerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programlarının istisna kapsamında kabul edileceği açıklanmıştır. 

Dolayısıyla, özürlüler yanında özürlü olmayanlar tarafından da kullanılabilecek nitelikteki araç-gereçlerin tesliminde söz konusu istisnanın uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Buna göre, özürlülerin kullanımı için özel olarak üretildiği belirtilen asansörlerin, özürlü olmayanlar tarafından da kullanılması mümkün bulunduğundan söz konusu asansör teslimlerinizin KDV den istisna tutulması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE