Top
Özelge: Özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödenmesi durumunda, elektrik üretimi lisans harcı ödenip ödenmeyeceği hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8743
post-template-default,single,single-post,postid-8743,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödenmesi durumunda, elektrik üretimi lisans harcı ödenip ödenmeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

93767041-140[108-2014/5]-7

11/02/2015

Konu

:

Elektrik Üretim Lisans Harcı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, 04/04/2014 tarihli ve 13 no’lu Harçlar Kanunu Sirküleri ile su kaynaklarından elektrik üreten şirketlerin elektrik üretimi lisans harcı ödemelerinin öngörüldüğü ancak özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödeyen şirketlerin bu harçtan muaf tutulduğu belirtilerek, bu harcın tahsil edilip edilmeyeceğinin belirlenmesinde anılan üç şartın bir arada olması gerekip gerekmediği hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “Elektrik üretimi lisans harçları” başlıklı XV no’lu bölümünde; Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanlardan (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden binde 15 harç alınacağı hükme bağlanmıştır.

          Buna göre, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödenmeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunulması halinde elektrik üretimi lisans harcı ödenmesi gerekmekle birlikte, söz konusu bedellerden herhangi birinin ödenmesi durumunda söz konusu harcın aranılmaması gerektiği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE