Top
Özelge: Özel kreş ve bakımevinde KDV oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9179
post-template-default,single,single-post,postid-9179,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Özel kreş ve bakımevinde KDV oranı hk.

 

T.C.

KASTAMONU VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

57062627-II Sayılı Liste-13

09/06/2014

Konu

:

KDV-28

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddelerine istinaden alınan kurucu yetki belgesi ve sonrasında tamamlanan diğer belgelerle birlikte 2-6 yaş grubu çocuklara yönelik olarak aldığınız özel kreş ve gündüz bakımevi açılış izni ile işyerinizde verdiğiniz hizmetler için kesilen faturalarda uygulayacağınız KDV oranı hakkında görüş istenildiği anlaşılmıştır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesine göre Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV’ye tabidir.

            Aynı Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için KDV oranı %1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı (B) bölümünün 15inci sırasında yer alan, üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler %8 oranında KDV ye tabidir.

            Öte yandan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesinde; özel eğitim kurumu açmak için Milli Eğitim Bakanlığından “Kurum Açma İzni” alınacağı hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, işletmekte olduğunuz 2-6 yaş özel kreş ve gündüz bakımevi için 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında alınmış izin belgenizin bulunması kaydıyla burada vereceğiniz eğitim ve öğretim hizmetleri %8 oranında KDV’ye tabi olup, söz konusu hizmetlere  ait faturalarda %8 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                        

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE