Top
Özelge: Özel hesap dönemi olan mükellefin, bu dönemdeki işini Limited Şirkete devretmesi nedeniyle döneme ait gelirinin, ne zaman beyan edilip edilmeyeceği hakkında... - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8539
post-template-default,single,single-post,postid-8539,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Özel hesap dönemi olan mükellefin, bu dönemdeki işini Limited Şirkete devretmesi nedeniyle döneme ait gelirinin, ne zaman beyan edilip edilmeyeceği hakkında…

İlgide kayıtlı yazınız ekinin incelenmesinden, Defterdarlığınız tarafından …..’e tayin edilen özelgede; zeytinyağı istihsali işinden dolayı özel hesap dönemine tabi olan mükellefin 01.04.2001-31.03.2002 özel hesap dönemi içinde 18.10.2001 tarihinde söz konusu faaliyetini bir limitet şirkete devretmesi nedeniyle 01.04.2001-18.10.2001 dönemine ait gelirinin 2003 yılı Mart ayında beyan edilmesi gerektiği belirtilmiş olup, konuya ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla değişen 92 nci maddesinde bir takvim yılına ait beyannamenin verilme süresi gelir unsurları itibarıyla farklı aylar olarak belirlenmiş, ticari, zirai ve mesleki kazançlarla ilgili beyannamelerin ise yine Mart ayı içinde verileceği hükme bağlanmıştır.

Õte yandan, ticari faaliyette özel hesap dönemine tabi mükelleflerde de beyanname verme süresi Mart ayı olup, dolayısıyla özel hesap dönemi itibarıyla tespit edilen gelir bu dönemin kapandığı takvim yılının geliri sayılacak ve aynı yıl içinde varsa diğer gelir unsurları ile birlikte ertesi yılın Mart ayı içinde beyan edilecektir.

Bu itibarla, adı geçen mükellefin 01.04.2001 – 18.10.2001 dönemine ait gelirini 2001 takvim yılı geliri olarak 2002 yılının Mart ayında beyan etmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve durumun adı geçene de bildirilmesini rica ederim

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE