Top
Özelge: Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 56. maddesine göre verilen hizmetin KDV'den istisna olup olmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8916
post-template-default,single,single-post,postid-8916,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 56. maddesine göre verilen hizmetin KDV’den istisna olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-010.01-29

05/01/2015

Konu

:

Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 56. maddesine göre verilen hizmetin KDV’den istisna olup olmadığı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 27/03/2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği kapsamında fakir ve muhtaç hastalara hastaneniz tarafından verilen ücretsiz tedavi  hizmeti üzerinden katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            -1/1 inci maddesinde; Türkiye’de, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            -17/2-b maddesinde ise kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarının  KDV den istisna olduğu,

            hüküm altına alınmıştır.

            Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin ” II. İstisnalar / F. Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar / 2.Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar / 2.3.Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Yapılan Bedelsiz Teslim ve Hizmetlerde İstisna ” başlıklı bölümünde ise ;

            “3065 sayılı Kanunun (17/2-b) maddesinde, kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan teslimler ve ifa edilen hizmetler muhatabına bakılmaksızın istisna kapsamına alınmıştır.

            Konuyla ilgili örneklere aşağıda yer verilmiştir.

         Örnek1:2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununun ilgili hükümleri gereğince özel hastanelerde ücretsiz olarak verilen sağlık hizmetleri KDV’den istisnadır.

            …” 

            açıklamaları yer almaktadır.

            Buna göre; Hastaneniz tarafından bedelsiz verilen hizmetin Kanunun (17/2-b) maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu hizmetin bedelsiz verileceği yönünde herhangi bir kanunda hüküm bulunması gerekmektedir. Yönetmelikte bedelsiz verileceği ifade edilen hizmetin  KDV den istisna tutulması mümkün olmayıp, bu hizmet için genel hükümlere göre KDV hesaplanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE