Top
Özelge: Özel güvenlik ve temizlik hizmet alımında uygulanacak KDV tevkifat oranı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9010
post-template-default,single,single-post,postid-9010,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Özel güvenlik ve temizlik hizmet alımında uygulanacak KDV tevkifat oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.105-239

31/10/2011

Konu

:

Özel güvenlik ve temizlik hizmet alımında uygulanacak KDV tevkifat oranı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, hastanenizin … Ltd. Şti. firmasından temizlik, … Özel Güvenlik Ltd. Şti. firmasından ise özel güvenlik hizmeti aldığı belirtilerek, söz konusu hizmet alımları dolayısıyla yapılacak ödemelerden hangi oranda katma değer vergisi tevkifatı yapılacağının bildirilmesi istenilmektedir.

            KDV Kanununun 9 uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı’nın, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

            91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapacak kurum ve kuruluşlar sayılmış olup, Tebliğin (A/3) bölümünde tevkifat uygulanacak işlemler arasında temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri ile özel güvenlik hizmetlerine de yer verilmiştir.

            Öte yandan, 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.2.) bölümü ile temizlik hizmetlerinde uygulanacak tevkifat oranı 01/08/2005 tarihinden geçerli olmak  üzere  2/3 olarak belirlenmiş, 104 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (2.3.) bölümü ile de; 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde sayılan kurum ve kuruluşların yanı sıra bütün KDV mükelleflerine verilen özel güvenlik hizmetleri 01/06/2007 tarihinden itibaren tevkifat uygulaması kapsamına alınmış ve bu tarih itibariyle söz konusu hizmetlerin tamamında tevkifat oranının 4/5 olarak uygulanması uygun görülmüştür.

            Bu çerçevede, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine göre sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapacak kuruluşlar arasında yer alan Hastanenizce, temizlik hizmeti bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin 2/3, özel güvenlik hizmeti bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin ise 4/5 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE