Top
Özelge: Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yapılan ödemelerde KDV tevkifatı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8991
post-template-default,single,single-post,postid-8991,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yapılan ödemelerde KDV tevkifatı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

96620903-130[9/1-2012/61]-5

28/02/2013

Konu

:

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yapılan ödemelerde KDV tevkifatı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi işiyle iştigal ettiğinizi, bu eğitim ve rehabilitasyon hizmetinin faturasını eğitim alan şahsa düzenlediğinizi ve ilgili ay içerisinde düzenlediğiniz fatura bedellerini toplu olarak bağlı bulunduğunuz Milli Eğitim Müdürlüğünden tahsil ettiğinizi belirterek, düzenlemiş olduğunuz bu faturalarda katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 01/05/2012 tarihinde yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin; (3.1.2.) bölümünde tevkifat uygulaması kapsamındaki sorumlular, (3.2.) bölümünde tevkifat uygulanacak hizmetler, (3.3.) bölümünde ise tevkifat uygulanacak teslimler sayılmıştır.

Tebliğin (3.2.13.) bölümünde, KDV mükellefleri tarafından 5018 sayılı Kaııuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve Tebliğde ismen belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna göre, Firmanız tarafından özürlü kişilere verilen ve özürlü kişiler adına düzenlenen faturalara istinaden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan ödemeye ait KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Ancak, söz konusu ödemelerin MEB adına düzenlenen faturalara istinaden yapılması halinde, bu ödemeye ait KDV nin Bakanlık tarafından 5/10 oranında tevkifata tabi tutulacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE