Top
Özelge: ÖTV Kanununun 7/2. maddesinde yer alan istisnadan yararlanılarak iktisap edilen aracın özürlü bir kişiye satışında ÖTV uygulanıp uygulanmayacağı. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
9163
post-template-default,single,single-post,postid-9163,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: ÖTV Kanununun 7/2. maddesinde yer alan istisnadan yararlanılarak iktisap edilen aracın özürlü bir kişiye satışında ÖTV uygulanıp uygulanmayacağı.

 

T.C.

ŞIRNAK VALİLİĞİ

Defterdarlık ŞIRNAK DEFTERDARLIĞI GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.73.10.00-2010-GVK-1-1

26/01/2011

Konu

:

ÖTV

 

 

           ÖTV istisnasından yararlanılarak iktisap edilen aracın özürlü bir kişiye satışında ÖTV uygulanıp uygulanmayacağı konusundaki  İlgide kayıtlı dilekçenizde  bahsedilen hususlarla ilgili olarak Defterdarlığımız görüşü aşağıdadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm3’ü aşanlar hariç), 87.04 ( motor silindir hacmi 2.800 cm3’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numarasında yer alanların sakatlık dereceleri % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabının ÖTV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, yine aynı Kanunun 15/2-a maddesi ile Kanuna ekli (II) sayılı listedeki  kayıt ve tescile tabi mallardan, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulananların  istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacağı hükme bağlanmıştır.

            Ancak aynı Kanunun 7 nci maddesinin (2) numaralı bendi çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından bu istisnadan yaralanılarak iktisap edilen kayıt ve tescile tabi araçların 5 yıldan fazla kullanılarak elden çıkarılmaları durumunda bu hüküm uygulanmayacaktır.

            Buna göre, ÖTV istisnasından yararlanılarak iktisap edilen aracı, ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl geçmeden istisnadan yararlananlar dışındaki kişilere satışında, aracın ilk iktisap tarihindeki matrah esas alınarak kayıt ve tescil tarihinde geçerli olan oran üzerinden ÖTV uygulanması gerekmektedir.

            Ancak ilgide kayıtlı dilekçenizde belirtildiği şekilde, ÖTV istisnasından yararlanarak iktisap edilen aracın % 96 özürlü …’a satışında,  ÖTV Kanununun 15/2-a maddesi uyarınca ÖTV tarhiyatı yapılmayacaktır. 

              Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE