Top
Özelge: ÖTV Kanununa ekli listeler kapsamında yer alan malların G.T.İ.P. numarasının değiştirilmesi ve yeni G.T.İ.P. numarasının da Kanununa ekli listeler kapsamında yer almaması hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8933
post-template-default,single,single-post,postid-8933,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: ÖTV Kanununa ekli listeler kapsamında yer alan malların G.T.İ.P. numarasının değiştirilmesi ve yeni G.T.İ.P. numarasının da Kanununa ekli listeler kapsamında yer almaması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 01.MADDE GENEL-772

20/06/2011

Konu

:

ÖTV Kanununa ekli listeler kapsamında yer alan malların G.T.İ.P. numarasının değiştirilmesi ve yeni G.T.İ.P. numarasının da Kanununa ekli listeler kapsamında yer almaması,

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, G.T.İ.P. numarası itibariyle Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listeler kapsamında yer alan malların G.T.İ.P. numarasının değiştirilmesi ve yeni G.T.İ.P. numarasının da Kanununa ekli listeler kapsamında yer almaması halinde ithal edilen söz konusu malın ÖTV’ye tabi olup olmadığı sorulmaktadır.

             4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun “Verginin Konusu” başlıklı 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, bu Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu ve bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişikliklerin ÖTV Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmediği, bu Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişikliklere bağlı olarak açıklamaya Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

             Bu hüküm çerçevesinde, ÖTV Kanununda herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alan bir malın G.T.İ.P. numarasının veya tanımının değiştirilmek ya da ortadan kaldırılmak suretiyle başka bir G.T.İ.P. numarasına taşınması veya bu mal için yeni G.T.İ.P. numarası/numaraları ihdas edilmesi halinde; ÖTV Kanunu, bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ve ÖTV Genel Tebliğleri açısından uygulamada herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

             Bu nedenle, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde 3403.19.91.00.00 ve  3403.19.99.00.00 (makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar ve diğerleri) G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların G.T.İ.P. numarasının, 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlanan 2009/15717 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 3403.19.90.00.00 G.T.İ.P. numarasına taşınması, bu G.T.İ.P. numarasında yer alan malların vergilendirilmesini etkilemeyecek ve söz konusu mallar için ÖTV uygulamaları açısından herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE