Top
Özelge: Oto alım-satımı dışında oto kiralama faaliyeti ile de uğraşan mükellefin oto kiralama faaliyetine ait olup, işletmesinde kayıtlı araçlar için hayat standardına göre yapılacak tarhiyatta, her bir araç ayrı bir işyeri sayılmayarak, temel gösterge tu - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8601
post-template-default,single,single-post,postid-8601,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Oto alım-satımı dışında oto kiralama faaliyeti ile de uğraşan mükellefin oto kiralama faaliyetine ait olup, işletmesinde kayıtlı araçlar için hayat standardına göre yapılacak tarhiyatta, her bir araç ayrı bir işyeri sayılmayarak, temel gösterge tu

İSTANBUL VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğüne)

İliniz …. Vergi Dairesi mükelleflerinden …. adına tayin olunan ….. tarih ve ….. sayılı özelgenin incelenmesinden, adı geçenin oto alım-satımı faaliyeti dışında oto kiralama faaliyeti ile de uğraştığı belirtilerek, hayat standardı uygulamasında kiralama işinde kullanılan her bir aracının ayrı bir işyeri olarak değerlendirildiği anlaşılmış, aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 116. maddesinde yer alan hayat standardı esası, 3689 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 35. madde ile yeniden düzenlenmiş ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 165 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğde bir tek işyerinde ticari faaliyette bulunan ve herhangi bir adi ortaklık veya kollektif şirket ile komandit şirkete ortak olmayan ticari kazanç sahiplerine uygulanacak temel göstergenin, mükellefin faaliyetini yaptığı yöreye ait tutarı ile bir defa dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Yine aynı Tebliğde, birden fazla işyerinde faaliyette bulunan ve adi ortaklık veya kollektif şirket ile komandit şirkete ortak olmayan ticari kazanç sahiplerinde temel gösterge tutarının, aynı veya ayrı neviden birden fazla işyeri ile ilgili olarak birden sonraki her bir işyeri için % 50 oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiş, ayrıca aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 156. maddesinde “Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette işyeri, mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai ve mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir.” hükmü yer almıştır.

Hayat standardı esasının uygulanmasında işyeri deyiminden, müşteriye mal teslimi veya hizmet ifasının yapıldığı işyerleri anlaşılacaktır. İşyeri tanımı kapsamına girmekle birlikte müşteriye mal teslimi veya hizmet ifasının yapılmadığı, iş merkezi, garaj, depo, imalathane, fabrika gibi işyerleri, işyeri olarak anlaşılmayacaktır. Ancak, bu yerlerde aynı zamanda müşteriye mal teslimi ve hizmet ifasının da yapılması halinde, bu işyerleri de birden fazla işyerine ait temel gösterge tutarının tespitinde işyeri olarak dikkate alınacaktır.

Diğer taraftan, müşteriye hizmet verilen garaj, oto-park, soğuk hava deposu, emanet deposu gibi yerler ile nakliyecilikle uğraşan mükelleflerin işletmelerine dahil ve taşımacılık işinde kullandıkları her bir taşıma aracı ayrı birer işyeri olarak kabul edilecektir.

Bu açıklamalara göre, oto alım-satımı dışında oto kiralama faaliyeti ile de uğraşan mükellefin oto kiralama faaliyetine ait olup, işletmesinde kayıtlı araçlar için hayat standardına göre yapılacak tarhiyatta, her bir araç ayrı bir işyeri sayılmayarak, temel gösterge tutarının tek olarak dikkate alınması gerekir. Ancak, mükellef birden fazla işyerinde faaliyette bulunduğu için hayat standardı temel gösterge tutarlarının birinci işyeri için tam diğeri için % 50 artırımlı olarak uygulanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE