Top
Özelge: Oto alım, satım ve kiralama işlerinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk. - Audit Eyes | Vergi, Denetim ve Danışmanlık
8955
post-template-default,single,single-post,postid-8955,single-format-standard,wp-custom-logo,mkd-core-1.0.3,highrise-ver-1.6,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-sticky-header-on-scroll-down-up,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-slide-from-bottom,mkd-dark-header,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Özelge: Oto alım, satım ve kiralama işlerinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

31977385-195.01[2013/3]-83

16.09.2013

Konu

:

Oto alım, satım ve kiralama işlerinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün …  vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu ve 04.04.2013 tarihi itibariyle oto kiralama ve alım-satımı faaliyetine başladığınızı belirterek, bu faaliyetiniz nedeniyle ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı konusunda Başkanlığımızdan görüş talep etmektesiniz.

             Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasında; “Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler.” hükmü yer almaktadır.

             Aynı Kanunun 1’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında ise; “Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti Maliye Bakanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

             Anılan hükümle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak 43 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinin 3 üncü bölümünde;” Oto komisyoncuları (motorlu kara taşıtlarının alım, satım ve kiralanması ile ilgili işlere tavassut edenler) Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeleri şartıyla ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmışlardır.

             Buna göre, yalnızca motorlu kara taşıtlarının alım, satım ve kiralanması ile ilgili işlere aracılık etmeniz ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeniz şartıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmamakta, ancak kendi adınıza oto alım, satım ve kiralama faaliyetiyle iştigal etmeniz durumunda ödeme kaydedici cihaz kullanmanız gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Audit Eyes

BEDAVA
İNCELE